Nortuna Herrgård
Nortuna Herrgård AB bedriver verksamhet inom förlags- och mässbranschen. Verksamheten består främst av tidningen Aluminium Scandinavia som ges ut av Nortuna Herrgård AB. Företaget har också verksamhet i Nortuna Galleri. Genom det helägda dotterbolaget Swedish Game Fair AB arrangeras två mässor: Swedish Game Fair på Tullgarns Slott samt Aluminiummässan i Växjö.
 
Läs mer

Aluminiummässan »
Swedish Game Fair »
Aluminium Scandinavia »
Nortuna Galleri »


 

Nortuna Herrgård AB | Romfartuna Nortuna | 725 94 Västerås | Tel 021-270 40